Umgängestvist Göteborg

Erfarna jurister inom familjerätt

Vi står på din
och barnets
sida i rätten

Lojalt och kunnigt juridiskt stöd i umgängesfrågor

Vi är en advokatbyrå i Göteborg som erbjuder juridisk rådgivning och lojalt stöd om du är inblandad i en umgängestvist eller någon annan juridisk fråga som rör vårdnad av barn. Men vi tar även uppdrag inom ett flertal juridiska områden, bland annat brottmål och asylrätt. 

Lojalitet är vår främsta ledstjärna och vi står på klientens sida i vått och torrt. Detta är inte minst viktigt i känslomässigt svåra fall som rör vårdad och umgänge med barn. Vi har lång och bred erfarenhet av umgängestvister och hjälper dig genom hela processen.

barn med gummistövlar i pöl

Föräldrar har oftast rätt till umgänge

En förälder som har vårdnad om eller bor med ett barn har i de flesta fall rätt till umgänge med barnet. Hur detta umgänge ser ut beror på ett flertal olika omständigheter: barnets ålder, hur mycelet barnet umgåtts med föräldrarna tidigare, relationen mellan föräldrarna , hur långt ifrån varandra föräldrarna bor eller om det har funnits problem med exempelvis missbruk. Alla dessa faktorer har betydelse för hur föräldrarnas umgänge med barnet ska se ut.

Men om ni inte lyckas komma överens om barnens umgänge och det utvecklas till en tvist så kommer du att behöva en advokat vid din sida. Kontakta oss – den lojala advokatbyrån med lång erfarenhet av umgängestvist i Göteborg.

Umgängestvist Göteborg – mer information

Alla barn har rätt till en nära och god relation med sina föräldrar. Umgänget ska dessutom vara så omfattande som möjligt utefter de förutsättningar som finns. Kan föräldrarna inte komma överens så går det att vända sig till domstol. Om det blir så är det av största vikt att man tar kontakt med en advokat eller jurist – helst redan i ett tidigt skede. Kontakta oss redan idag så ger vi dig lojalt stöd genom hela din umgängestvist.

Svensk lag i umgängesfrågor grundas på uppfattningen att det är bäst för barn att ha kontakt och umgänge med båda sina föräldrar, oavsett om de lever tillsammans eller inte. Barnets bästa är helt enkelt den grundläggande principen som ska gälla.

Barnets bästa alltid i fokus

När man bedömer vem som ska ha umgängesrätt med barnet ska man fästa särskilt avseende vid risken för att barnet ska fara illa, samtidigt som behovet av kontakt med båda föräldrarna ska beaktas. Dessutom ska man ta hänsyn till barnets vilja, ju äldre barnet är desto viktigare blir den egna viljan. Viktigt att påpeka är att man inte ska bedöma umgängesfrågor enligt schabloner utan alltid titta noga till på de specifika omständigheterna i varje specifikt fall.

När föräldrarna inte lyckas komma överens om umgänge så är det upp till domstolen ( tingsrätten i den ort där barnet bor) att ta ett beslut. Om du vill att domstolen ska ta upp en umgängestvist så måste du lämna in en stämningsansökan.

Många svåra frågor kan uppstå i en umgängestvist

När det handlar om umgänge med barn kan det uppstå många svåra frågor och tvister – därför är det mycket viktigt att rådfråga en advokat med stor erfarenhet av dessa frågor. Umgänget kan exempelvis se ut på många olika sätt, bedöms det exempelvis olämpligt med fysiskt umgänge så kan det handla om telefonsamtal. Har inte en förälder träffat barnet på länge så kan man även få så kallat umgängesstöd.

Ju äldre barnet blir, desto viktigare blir det att ta hänsyn till dess vilja att träffa föräldrarna. Det finns inga fasta regler för vid vilken ålder som gäller, men generellt kan man säga att det är svårt att göra något mot barnets vilja i tolvårsåldern.

Barnet behöver inte ta ställning till varje detalj, som var det ska bo eller precis hur umgänget ska se ut, det handlar mer om att man ska beakta barnets allmänna synpunkter på umgänget. Barnet ska vara med och påverka, men ska aldrig tvingas välja mellan sina föräldrar.

Kontakta oss för kompetent juridisk rådgivning

Välkommen att kontakta oss för juridisk rådgivning – vi är en advokatbyrå i Göteborg med stor erfarenhet av umgängestvister. Funderar du på hur vi kan hjälpa dig i ditt umgängesärende? Eller behöver du hjälp med att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp? Kontakta oss så kan vi hjälpa dig i en svår stund. Du kan alltid lita på vår fullständiga lojalitet!

Advokaten som står vid din sida i svåra konflikter