Vårdnadstvist Göteborg

Erfarna jurister inom familjerätt

Vi finns i Göteborg och Borås

Vi hjälper dig och ditt barn i vårdnadstvisten

Är du inblandad i en vårdnadstvist? Då är det mycket viktigt att du tar hjälp en kunnig och erfaren advokat som alltid sätter lojaliteten med klienten i första rummet.

Behöver du hitta en permanent och stabil lösning för att du och ditt barn ska få en lugn och trygg vardag? Välkommen att kontakta oss – en advokatbyrå i Göteborg med stor erfarenhet av vårdnadstvister och annan familjejuridik.Kontakta oss via vårt kontaktformulär så återkommer vi inom kort.

handledning av advokat

Breda juridiska kunskaper

Vid sidan av vårdnadstvist och annan familjejuridik så har vi breda kunskaper inom en rad andra juridiska områden, bland annat brottmål, asylrätt, företagsrätt och tvistemål. Lojalitet är vår främsta värdegrund och vi arbetar alltid riktigt hårt för att du ska få en så bra lösning som möjligt på dina problem. Vi kan även hjälpa våra klienter med att röka rättsskydd och rättshjälp om det ekonomiska runt rättsfallet känns osäkert.

En vårdnadstvist är ofta en tung och smärtsam process. Låt oss hjälpa dig under denna tunga tid så att såren kan läka och livet kan fortsätta, för dig som förälder och ännu viktigare, för ditt barn. Vi biträder dig med råd och stöd genom hela vårdnadstvisten, inklusive umgänge och alla andra aspekter som kan dyka upp under resans gång.

Vårdnadstvist Göteborg – en genomgång

En vårdnadstvist startar då två föräldrar, i de flesta fall de båda vårdnadshavarna, inte hittar ett fungerande sätt att samarbeta kring ett barn. I samband med separationer är dessa slitningar mycket vanliga. Var ska barnet bo, vem ska hämta på dagis och så vidare.

Det finns möjlighet att försöka hitta en lösning genom medling och samarbetssamtal – men ibland är låsningarna för stora och en rättsprocess nödvändig. En vårdnadstvist kan i dessa låsta lägen leda till en lösning som ger både dig och ditt barn klarhet om vad som ska gälla. Genom att ta hjälp av oss i en vårdnadstvist i Göteborg så får du och barnet chansen till ett liv utan den stress och de slitningar som uppstår vid beslut för barnet. Du kommer helt enkelt att få svart och vitt på vad som gäller.

Barnets bästa går före föräldrarnas

Vad säger lagen om vårdnad av barn? Enligt föräldrabalken är det alltid barnets bästa som ska vara avgörande. För barnets bästa är det viktigt att båda föräldrarna är delaktiga i uppfostran och tar ansvar för barnets utveckling. Men i vissa situationer kan det vara bättre att en av föräldrarna får ensam vårdnad. Exempel på detta är om den ena föräldern har problem med missbruk, är psykiskt instabil, har en kriminell bakgrund eller har varit våldsam, antingen mot den andra vårdnadshavaren eller barnet.

Det finns även andra anledningar till att det kan bli nödvändigt för ena parten att begära ensam vårdnad. När varje enskilt beslut leder till konflikter så blir situationen pressande för barnet. Dessutom kan det vara mycket svårt att få någon ordning på vardagen när det är på det viset.

Om man har dessa problem och inte lyckats lösa knutarna med hjälp av samarbetssamtal så kan det vara dags att söka juridiskt stöd inför en vårdnadstvist.

Stämningsansökan ska lämnas in

För att påbörja en vårdnadstvist i Göteborg så måste en av vårdnadshavarna lämna in en stämningsansökan om ensam vårdnad till tingsrätten. Vi rekommenderar att du kontaktar oss innan du lämnar in en ansökan. Samma sak gäller om den andra vårdnadshavaren har lämnat in en stämningsansökan som du måste ta ställning till. Ta hjälp av en erfaren advokat, du kommer att behöva den hjälpen!

En vårdnadstvist täcks antingen via rättsskyddet i hemförsäkringen eller så kan du få allmän rättshjälp. Många är oroliga över att den juridiska kostnaden kommer att bli alltför hög, men du har ett gott skydd från samhället.

Ta juridisk hjälp av oss

Eftersom en vårdnadstvist handlar om ditt barns bästa så rekommenderar vi att du tar kvalificerad juridisk hjälp. Kontakta oss så kan vi se till att din sida av saken presenteras på ett så korrekt sakligt och övertygande sätt i rätten.

Du är välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med din vårdnadstvist i Göteborg.

 

Advokater med lång erfarenhet av vårdnadstvister